Novinky z trhu korporátních dluhopisů za únor 2024

Profilový obrázek autora Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. Hlavní ekonom CFG
Komentovat
Novinky z trhu korporátních dluhopisů za únor 2024

Přinášíme vám pravidelný report s nejnovějšími statistikami k emisím korporátních dluhopisů za měsíc únor roku 2024. Jeho autorem je hlavní ekonom a analytik skupiny Comfort Finance Group CFG Ing. Vladimír Pikora Ph.D., který se v současné době věnuje jak analýze makroekonomického vývoje v České republice a ve světě, tak statistikám korporátních dluhopisů v České republice. Zdrojem informací je největší Srovnávač dluhopisů na našem trhu.

Výnos dluhopisů v únoru klesl z lednových 8,43 % na 8,01 %

Vážený průměrný výnos se v únoru choval tak, jak jsme čekali. Po nelogickém lednovém navýšení začal klesat, když se dostal z lednových 8,43 na 8,01 %. Tento výsledek má logiku. Ukazuje, že dluhopisy reagují na pokles základní úrokové sazby centrální banky. Očekávám, že vzhledem k tomu, že centrální banka znovu snížila sazby a nejspíš tak učiní znovu, bude vážený průměr klesat pod 7 %. Koncem roku by mě nepřekvapil výnos ani pod 6 %.

graf_04_2024_unor.png

Z pohledu objemu emisí byl únor absolutně průměrný. 3,4 mld. Kč odpovídá trendu, kde se ukazuje, že emitenti stále vydávají o maličko méně emisí než v předešlém období.

graf_05_2024_unor.png

Struktura emisí podle objemu ukazuje, že podlimitní emise tvoří každým rokem menší podíl ze všech emisí. Zatímco v roce 2022 jich bylo 47 %, v roce 23 45 % a nyní za první dva měsíce jen 38 %. To si vysvětluji tím, že lidé pochopili, že podlimitní emise, kde není žádné zajištění jsou rizikové a hledají jiné investice. Jednoznačně se ukazuje, že prim začaly hrát emise v objemu mezi 25 až 100 mil. Kč. To mi dává logiku. Tento segment dluhopisů bývá totiž lépe zajištěný a zároveň nese ještě slušné výnosy. To velcí emitenti se často chovají jako hvězdy a nabízejí nižší výnosy.

graf_06_2024_unor.png

Struktura dluhopisů podle výšky výnosu se také změnila. Jednoznačně roste podíl dluhopisů s výnosy v rozmezí 8 až 10 %. Druhým trendem je, že přibývá variabilních dluhopisů (tedy dluhopisů navázaných na PRIBOR). Zatímco v roce 2022 činily tyto dluhopisy 8 % všech korporátních dluhopisů, letos jich je 13 %. Přiznám se, že jsem překvapen, že jich není ještě více, protože budoucnost je nejistá. Víme, že budou sazby klesat. Nikdo ale neví jak. Tady je pojistkou variabilní dluhopis. Kdybychom se časem dostali na 20 %, nebyl bych překvapen.

graf_10_2024_unor.png

Jasně se potvrzuje dlouhodobý trend vydávat stále delší dluhopisy. Zatímco v roce 2022 jsme byli ještě na 3,6 roku, nyní se trend dostal na 3,9 roku, ačkoli samotná únorová hodnota leží o trochu níž, když činí 3,72 roku. Rostoucí trend ukazuje, že si emitenti dodávají odvahu, když cítí, že je trh hladový po delších emisích. Nedivil bych se, kdyby se emitenti koncem roku už v průměru skrze dluhopisy financovali na více než 4 roky. Ve světě jsou delší splatnosti naprosto normální. Řídí se délkou projektů. Ty jsou obvykle na 5 let.

graf_20_2024_unor.png

Upozornění: I přes snahu portálu Srovnávač o zahrnutí všech dostupných korporátních dluhopisů existuje možnost, že některé z nich vyhledány nebyly. Jsme však přesvědčeni o tom, že jsme v přehledu pokryli naprostou většinu tuzemského trhu. Dodáváme, že v případech, u nichž pracujeme s váženými průměry, se váhou myslí velikost emise.

Zpět na všechny články
Novinky ze světa dluhopisů

Přihlaste se k našemu newsletteru a získávejte užitečné informace od ekonoma a finančního analytika
Ing. Vladimíra Pikory, Ph.D.

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .