Srovnávač dluhopisů je nyní na nové doméně

Diverzifikujte své investiční portfolio do firemních dluhopisů

Jak vyhledat dluhopis, který vám sedne nejlépe?

Jedním z možných způsobů rozložení rizika, neboli diverzifikace investičního portfolia, je přidání firemních dluhopisů s vyššími výnosy. Tyto dluhopisy mohou pomoci zvýšit celkový výnos investic, ale zároveň mohou představovat vyšší riziko.

Vyhledat dluhopis

Popis obrázku

Máte zde možnost najít svůj dluhopis a informace o něm přímo ve vyhledávání v přehledu dluhopisů. Naší vizí je shromáždit co nejvíce informací o dluhopisech a dát vám je k dispozici, abyste mohli učinit co nejkvalifikovanější investiční rozhodnutí.

Popis obrázku

Na srovnávači máte možnost vyhledat si takový dluhopis, který vám sedne nejlépe podle důležitých parametrů, které vám níže v článku představíme. 

Podle čeho na srovnávači vyhledávat?

Popis obrázku

Běžní investoři u firemních dluhopisů nejčastěji sledují roční výnos, splatnost, resp. kdy svojí investovanou částku dostanou zpět, míru rizika a minimální částku k investici. Dále je vhodné si vždy k dané investici vyhledat ručení (zajištění), které daný dluhopis má.

Pokud vás nejvíce zajímá roční výnos, který z investice získáte, pak si jednoduše ve filtru roční úrokové sazby zadejte svoje preferované rozpětí. Ve filtrování můžete efektivně kombinovat všechny výše uvedené parametry.

Zadat výnos

Popis obrázku

Jaké ručení se u dluhopisu vyskytuje

V základním filtrování můžete filtrovat podle počtu zajištění, které má daný dluhopis. V rámci pokročilého filtrování máte možnost detailněji zvolit, jaký typ zajištění u dluhopisu preferujete, případně jejich kombinaci.

Na Srovnávači najdete několik druhů zajištění. Jedná se o zajištění nemovitostí, zajištění movitým majetkem, např. zásobami, ručitelská prohlášení, agent pro zajištění či notářský zápis. „Pokud dluhopis vydala solidní firma a zajistila je například nemovitostí, jedná se o relativně bezpečný cenný papír.“ Uvádí ekonom Vladimír Pikora.

 

Co je skóring podle MF ČR?

Na Srovnávači si firemní dluhopisy můžete porovnat podle skóringu vytvořeného MFČR. Ten by měl běžným lidem přiblížit riziko konkrétní investice. Tým odborníků ze Srovnávače všechny dluhopisy skóroval právě podle MFČR, proto máte možnost přihlédnout i k tomuto ukazateli.

Tento skóring má však několik nedostatků a výsledky je proto potřeba hodnotit s rozvahou. Do skóringu dle MFČR se například nedostatečně promítají informace o zajištění, zejména o jeho rozsahu a četnosti. U startupových společností skóring MFČR nepřihlíží k finanční kondici mateřských či sesterských společností, což startupové společnosti předem diskvalifikuje. Je proto vhodné se vždy dále informovat.

 

Vyhledat si dluhopis podle zajištění

Kdy se mi investované peníze vrátí?

Popis obrázku

Preferujete kratší nebo delší investici? V základní filtraci máte možnost zvolit délku investice, resp. splatnost dluhopisu, případně si vybrat dluhopisy s možností předčasného splacení. Možnost předčasného splacení znamená, že máte možnost požádat emitenta (společnost vydávající dluhopisy) o předčasné vrácení vaší investice. Je důležité si vždy projít emisní podmínky, neboť o předčasné splacení můžete obvykle požádat až po jednom roce a za poplatek. Minimální investice se skrývá pod termínem jmenovitá hodnota

Jednoduché investování v 5 krocích

01
Vyberete si dluhopisy
Vyberete si dluhopisy, vyplníte nezávaznou objednávku
nebo nakoupíte online u emitenta.
02
Budete kontaktováni
Ozve se vám zástupce emitenta a zodpoví všechny dotazy.
03
Zakoupíte dluhopis
Zakoupíte dluhopis. Obratem vám přijdou informace a postup k zaplacení objednávky.
04
Emitent vše zpracuje
Emitent vše zpracuje 
a zašle vám vytištěný dluhopis.
05
Vyděláváte peníze
Začínají se vám měsíčně
nebo čtvrtletně připisovat výnosy a Vy vyděláváte!

Garantem projektu je ekonom Vladimír Pikora

K projektu jsme přizvali známého ekonoma a analytika Vladimíra Pikoru, který věří, že firemní dluhopisy patří do diverzifikovaného portfolia každého investora. Oproti USA však v naší zemi zůstávají dluhopisy daleko za dalšími investičními nástroji. A to je škoda! Současně, mnoho článků v médiích korporátním dluhopisům dává negativní nálepku.

U firemních dluhopisů přitom je potřeba dbát na dobré ručení, resp. zajištění. Podle ekonoma Vladimíra Pikory představuje dluhopis dostatečně zajištěný nemovitostí investici s nižším rizikem než například akciové portfolio. Přesto by dluhopisy měly tvořit pouze 10–15 % majetku, a i mezi nimi je nutné diverzifikovat. Portfolio pak doporučuje doplnit o nemovitosti, akcie, hodinky, umění 
i o kryptoměny.

Proto také Pikora vytvořil BOND index, který na měsíční bázi sleduje základní parametry u dluhopisů (představené výše). Více informací si můžete přečíst v měsíčních zprávách.

 

Jsme zkušený tým finančníků a analytiků

Ing. Petr Cimala, Co-Founder

Ing. Petr Cimala             
Co-Founder

JUDr. Ing. Andrej Štajko, Ph.D., Co-Founder

JUDr. Ing. Andrej Štaňko Ph.D.             
Co-Founder

Ing. Jan Řehounek

Ing. Jan Řehounek             
Manager B2B segmentu

Ing. Vladimír Pikora Ph.D.

Ing. Vladimír Pikora Ph.D.             
Garant projektu

Daniel Šváby

Daniel Šváby                     
Key Account 
Manager

Ing. Martin Měřička

Ing. Martin Měřička           
Finanční manažer

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .