Srovnávač dluhopisů je nyní na nové doméně

Představte váš dluhopis desítkám tisíc potenciálních investorů

Vyberte si z kompletní nabídky služeb spojených s nejen s propagací emise dluhopisu, ušetřete čas a rozjeďte svoje podnikání naplno!

S čím vám Srovnávač dluhopisů pomůže?

 • Cílený marketing

  Cílený marketing

  Srovnávač je unikátní místo, které navštěvují desetitisíce potenciálních investorů do dluhopisů měsíčně.

 • Zápis zdarma

  Základní zápis zdarma

  Vaši emisi dluhopisů můžete na Srovnávači zobrazit zcela zdarma po celou dobu platnosti.

 • Atraktivní emise

  Atraktivní vzhled emise

  Od videa, přes popis parametrů emise až po představení emitenta.

 • Zvýraznění

  Zvýraznění mezi ostatními

  Získejte pozornost návštěvníků díky banneru nebo topování pozice.

Doplňte zdarma informace o emisi

Srovnávač automaticky sleduje nové emise z veřejných zdrojů a poskytuje je zdarma na svých webových stránkách.

Odhalte plný potenciál vaší emise díky doplnění klíčových informací pro investory: informace o zajištění, výplatě výnosů, důvody k nákupu, plánovanému využití peněz v a mnoho dalšího.

Nebo nás kontaktujte, rádi Vám se vším poradíme

managerName

Ing. Jan Řehounek

Telefon: +420 778 888 184
(Po-Pá: 9-17 hod)

E-mail: emitenti@srovnavacdluhopisu.cz

Ceník služeb Srovnávače

StarterMějte pod kontrolou chytrý profil své emise v centru českého dluhopisového trhu.
Zdarma
 • Automatické aktualizace klíčových údajů z 5 různých rejstříků a registrů
 • Možnost správy základních údajů o svých společnostech
PremiumVyužijte všechny moderní nástroje k prezentaci své dluhopisové emise a dosáhněte až 1 000 návštěv měsíčně.
4 990 Kč / měsičně*
 • Automatické aktualizace klíčových údajů z 5 různých rejstříků a registrů
 • Možnost správy základních údajů o svých společnostech
 • Možnost nahrávat prezentační obrázky a videa
 • Správa pokročilých marketingových sekci
 • Topování emise
 • Profesionální copywritingové služby v ceně
 • PPC kampaně na Vaší emisi v ceně
 • *Jednorázový vstupní poplatek v ceně 9 990 Kč. Při úvazku na min. 1 rok je vstup na Srovnávač zdarma. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Služby ověřených partnerů

Jedná se o služby, které souvisí s procesem vydání a správy dluhopisů

Díky našim partnerům můžete využít jejich služby, které zefektivní celý proces přípravy a správy emisí a dluhopisů. Jedná se například o nezbytné právní služby a kompletní a automatizovanou práci s dluhopisy a investory v jedné aplikaci.


Akvin advokátní kancelář
Aplikace Jamesapp

Sponzorováno

Sponzorováno

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .