Srovnávač dluhopisů je nyní na nové doméně

Jak efektivně propagovat firemní dluhopisy

Průvodce pro emitenty

Firemní dluhopisy jsou důležitým nástrojem pro financování podnikání a rozvoj firem. Často se vydávají za účelem získání prostředků k realizaci různých projektů a aktivit společnosti.

Získané finance mohou být využity k různým účelům, jako je rozvoj podnikání, akvizice, redukce dluhu nebo zajištění pracovního kapitálu. Investice do rozvoje podnikání mohou zahrnovat financování nových technologií, expanzi na nové trhy nebo výstavbu nových zařízení.

Akvizice mohou pomoci firmám rychleji růst a získat konkurenční výhodu tím, že jim umožní rozšířit své portfolio produktů nebo služeb. Redukce dluhu může zase snížit celkové náklady na financování a zlepšit finanční stabilitu společnosti.

Vydáním emise firemních dluhopisů to ale zdaleka nekončí. Klíčové je dluhopisy úspěšně propagovat, aby oslovili co největší okruh investorů a zajistili dostatečný zájem investorů o jejich nákup. Lze konstatovat, že efektivní propagace firemních dluhopisů je nezbytná pro úspěch emise a zajištění dostatečného zájmu investorů. Podíváme se proto na několik strategií, které mohou emitenti využít k propagaci svých firemních dluhopisů. Každá z nich může být účinná sama o sobě, ale optimální výsledky většinou přinese kombinace alespoň několika z nich.

Skupina čtyř profesionálů spolupracuje u pracovního stolu, jeden z nich drží fotoaparát
Ruce lidí s ikonami sociálních médií na barevných kartách

Využití sociálních sítí

 • Sociální sítě se staly běžným nástrojem pro propagaci různých produktů a služeb, a firemní dluhopisy nejsou výjimkou. Je možné využívat platformy jako Facebook, Twitter, LinkedIn nebo Instagram k pravidelnému sdílení informací o svých dluhopisech.

 • Pro dosažení maximálního účinku je důležitá nejen pravidelná aktualizace, ale také sdílení relevantních článků a obrázků, což může pomoci zvýšit povědomí investorů o dané emisi.

 • Klíčová je také interakce s publikem prostřednictvím odpovědí na otázky a komentáře. Každá sociální síť má svá vlastní specifika a cílovou skupinu, a proto je vhodné přizpůsobit obsah a tonalitu sdělení pro každou platformu zvlášť.

PPC kampaně

 • Placená reklama na internetu prostřednictvím PPC (pay-per-click) kampaní může být účinným způsobem, jak cíleně oslovit potenciální investory

 • Emitenti mohou investovat do reklamních kampaní na vyhledávačích jako Google nebo Bing, stejně jako na sociálních sítích.

 • Díky možnosti cílení na konkrétní klíčová slova a demografické skupiny lze efektivně oslovit potenciální investory a zvýšit povědomí o emisi dluhopisů. Důležité je pravidelné monitorování výkonu kampaní a jejich optimalizace pro dosažení co nejlepších výsledků.

Detailní záběr ruky pracující s počítačovou myší na dřevěném stole
Tři usmívající se lidé ukazují palce nahoru

Recenze a doporučení

 • Dobrá recenze nebo doporučení může mít velký vliv na rozhodnutí investorů o tom, zda investovat do dané emise dluhopisů či nikoliv.

 • Obecně se doporučuje aktivně spolupracovat s finančními analytiky, blogery či influencery, kteří mohou pomoci rozšířit povědomí o vaší společnosti.

 • Pozitivní ohlasy a doporučení mohou budovat důvěru investorů a přilákat nové zájemce, zatímco negativní komentáře mohou potenciální investory odradit.

 • Proto je důležité vybírat si spolupracovníky pečlivě a poskytovat jim relevantní a přesné informace o vás, případně o vaší emisi.

Zveřejnění emise na Srovnávači dluhopisů

 • Jedním ze způsobů propagace dluhopisů může být také zveřejnění emise na internetových srovnávačích.

 • Tyto platformy umožňují investorům snadno porovnat různé investiční příležitosti a najít pro ně dle zadaných kritérií ty nejvhodnější.

 • Emitenti mohou zahrnout svou emisi do těchto srovnávačů, což může výrazně zvýšit viditelnost jejich dluhopisů a přilákat nové investory.

 • Důležité je zajistit, aby byly veškeré relevantní informace o emisi pravdivé a aktualizované, aby si investoři mohli udělat informované rozhodnutí.

Muž v obleku sedí venku a pracuje na laptopu
Muž prezentuje před skupinou lidí v konferenční místnosti

Propagační veletrhy a konference

 • Propagační veletrhy a konference představují příležitost pro emitenty prezentovat svou emisi dluhopisů širšímu spektru potenciálních investorů a získat jejich pozornost.

 • Účast na těchto akcích umožňuje emitentům osobní interakci s investory, což může vést k lepšímu porozumění jejich potřebám a zájmům. Je dobré připravit jasně strukturovanou prezentaci, která stručně a přesvědčivě komunikuje výhody jejich emise dluhopisů.

 • Kromě samotné prezentace je důležité se aktivně zapojit do diskusí a networkingových aktivit, které slouží k navázání nových kontaktů a budování vztahů s potenciálními investory.

 • Organizace propagačních událostí a účast na konferencích vyžaduje pečlivou přípravu a plánování, ale může být velmi efektivním způsobem, jak získat podporu pro emisi dluhopisů.

E-mailový marketing

 • E-mailový marketing zůstává jedním z nejefektivnějších nástrojů pro přímou komunikaci se stávajícími a potenciálními investory.

 • Je vhodné dlouhodobě budovat kvalitní databázi kontaktů investorů a pravidelně zasílat relevantní informace o své emisi dluhopisů, aktuálním vývoji podnikání a novinkách ve společnosti.

 • Personalizace obsahu e-mailů podle konkrétních zájmů a potřeb investorů může zvýšit účinnost e-mailových kampaní.

 • Kromě zasílání informačních bulletinů mohou emitenti využívat e-mailový marketing i k pozvánkám na speciální akce, jako jsou propagační události nebo webináře, a k získání zpětné vazby od investorů prostřednictvím průzkumů a dotazníků.

Osoba pracuje na laptopu, na obrazovce je otevřená aplikace pro správu e-mailů
Muž v obleku s brýlemi úsměvně drží klopy a stojí před svým týmem v kanceláři

Využití služeb manažéra či aranžéra emise

 • Spolupráce s manažérem emise, kterým je např banka nebo obchodník s cennými papíry, může být pro emitenty cenným zdrojem podpory při propagaci dluhopisů.

 • Tyto osoby mohou zajistit úpis dluhopisu a pomoct tak emitentovi s nalezením investorů, kteří si dluhopis pořídí.

 • Aranžéři emise pak mohou poskytnout emitentům odborné poradenství ohledně optimální strategie ke stanovení vhodných parametrů dané emise.

 • Důvěryhodnost a prestiž těchto osob mohou také posílit důvěru investorů v emisi dluhopisů.

Tiskové zprávy a média

 • Publikace tiskových zpráv a mediální pokrytí o emisi dluhopisů mohou zvýšit povědomí o společnosti a zaujmout pozornost investiční komunity.

 • Stačí aktivně spolupracovat s médii a novináři a pravidelně poskytovat informace o své emisi dluhopisů, výsledcích podnikání a důležitých událostech ve společnosti.

 • Zprávy je třeba formulovat jasně a srozumitelně pro širší veřejnost a měly by obsahovat klíčové informace o emisi, jako jsou úrokové sazby, podmínky emise a účel využití financí.

 • Emitenti mohou využívat mediální příležitosti k prezentaci svého podnikání a strategie růstu a k budování důvěry investorů v jejich společnost.

Žena v oranžové blůze dělá rozhovor s mužem v obleku, před kamerou v moderní kanceláři
Dvě osoby si podávají ruce před moderní kancelářskou budovou na pozadí

Osobní jednání

 • Pravidelná osobní jednání s potenciálními investory mohou být velmi účinným způsobem, jak získat jejich důvěru a zájem o emisi dluhopisů.

 • Pomáhá emitentům lépe porozumět potřebám a očekáváním investorů, budovat dlouhodobé vztahy a získávat cennou zpětnou vazbu.

 • Je dobré využít každou příležitost k osobnímu setkání s investory, poskytnutí dalších důležitých informací, zodpovězení jejich otázek a rozptýlení případných obav.

Výběr vhodné strategie propagace firemních dluhopisů závisí na konkrétních cílech emitenta, cílové skupině investorů a dostupných zdrojích. Kombinace různých přístupů a komunikačních kanálů může vést k maximálnímu úspěchu emise a dosažení požadovaných výsledků čili získání potřebných prostředků pro rozvoj podnikání. Důkladná a systematická propagace napříč spektrem dostupných nástrojů je klíčovým prvkem úspěchu v procesu emitování firemních dluhopisů.

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .