Srovnávač dluhopisů je nyní na nové doméně

Srovnávač dluhopisů je místem, kde najdete všechny informace 
pohromadě

Porovnejte až 1 800 státních a korporátních dluhopisů podle vámi zvolených kritérií a získejte detailní informace.

Hlavní vize

Srovnávače dluhopisů

 • Hlavní vizí Srovnávače dluhopisů je vytvoření místa, kde najdete vše o firemních dluhopisech. Usilujeme o nashromáždění co nejkompletnějších informací 
u dluhopisů. Věříme, že Srovnávač pro vás bude místem, kde si můžete porovnat důležité parametry firemních dluhopisů. Mimo jiné získáte kompletní přehled 
o státních dluhopisech.

 • Srovnávač dluhopisů vznikl v září roku 2022 pod záštitou skupiny CFG a od té doby 
ho náš tým, složený z analytiků a profesionálů, neustále rozšiřuje.

Díky informacím na Srovnávači můžete
učinit informovanější rozhodnutí

Firemní dluhopisy představují rizikovější investici. Proto transparentně uvádíme u každé emise výsledky skóringu Ministerstva financí ČR. Cílem je ochránit investory. Současně se snažíme vysvětlovat význam finančních ukazatelů emitentů, stejně jako význam zajištění jednotlivých emisí dluhopisů, která riziko snižují.

 • Atraktivní emise

Pomáháme 
firmám růst

Snažíme se vytvářet oboustranně výhodná partnerství mezi investory a společnostmi, 
které vydávají emisi dluhopisů.

 • Zvýraznění

Uveřejňujeme veřejně
dostupné informace

Na Srovnávači najdete všechny informace dostupné z veřejných zdrojů bez záruky jejich správnosti a úplnosti. Dluhopisy uveřejněné na Srovnávači nejsou podrobovány detailní kontrole. 

 • Zápis zdarma

Vzděláváme širokou
veřejnost

Současně se snažíme vzdělávat veřejnost v oblasti investic do firemních dluhopisů. K tomu slouží primárně blog.

 • Cílený marketing

Vydáváme reporty 
a dáváme data médiím

Garantem projektu Srovnávač dluhopisů je ekonom Vladimír Pikora, který analyzuje celý trh a vytváří měsíční reporting s přehledem novinek z trhu s firemními dluhopisy.

Jsme zkušený tým finančníků a analytiků

Ing. Petr Cimala

Ing. Petr CimalaCo-Founder

JUDr. Ing. Andrej Štaňko Ph.D.

JUDr. Ing. Andrej Štaňko Ph.D.Co-Founder

Ing. Jan Řehounek

Ing. Jan ŘehounekManager B2B segmentu

Ing. Vladimír Pikora Ph.D.

Ing. Vladimír Pikora Ph.D.Garant projektu

Daniel Šváby

Daniel ŠvábyKey Account Manager

Ing. Martin Měřička

Ing. Martin MěřičkaFinanční manažer

Díky Srovnávači si desítky investorů

vybraly dluhopisy

 • Našla jsem dluhopisy, které jsem hledala a teď vím vše o jejich dění.

  ruzena-v
  Růžena V.
 • Informace o dluhopisech, které vlastním, jsou přehledné a s podrobnou analýzou.

  Pavel A.
  Pavel A.
 • Vybral jsem dluhopis se skvělým zajištěním.

  Jakub J.
  Jakub J.
 • Je to přehledné.

  Petra H.
  Petra H.

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .