Srovnávač dluhopisů je nyní na nové doméně

Firemní dluhopisy, nebo podnikatelský úvěr?

Jak získat financování na rozvoj společnosti?

Rozvoj podnikání je nezřídka provázen potřebou finanční injekce, která umožní podnikatelům růst a inovovat. Mezi možnosti financování se řadí jak klasický podnikatelský úvěr nebo emise firemních dluhopisů, tak i další alternativní možnosti financování. Zaměříme se na jejich charakteristiky, výhody a nevýhody, a poskytneme náhled na to, jak získat finanční podporu pro rozvoj společnosti.

Kolegové diskutující u stolu

7 pádných důvodů, proč vydat firemní dluhopisy:

 • cisla-1

  Emise firemních dluhopisů umožňuje společnostem získat finanční prostředky od investorů výměnou za slibované budoucí platby. Jedná se o alternativu k bankovním úvěrům, která může být vhodná pro společnosti hledající rozšíření svého zdroje financování.

 • cisla-2

  Místo závislosti pouze na bankovních úvěrech nebo vlastních zdrojích může společnost využít dluhopisy k získání kapitálu od širokého spektra investorů. Ti slyší zejména na možnost podílet se fakticky na rozvoji společnosti, její expanzi, uvedení nového produktu na trh apod.

 • cisla-3

  Dluhopisy nabízejí flexibilní možnosti financování, protože společnosti mohou emitovat různé typy dluhopisů s různými splatnostmi, úrokovými sazbami a podmínkami. To umožňuje přizpůsobit finanční závazky svým potřebám a podmínkám na trhu.

 • cisla-4

  Pro některé společnosti může být vydání dluhopisů levnější než např. vydání akcií, protože dluhopisy nezahrnují účastnická práva a mají pevně stanovené výplatní podmínky. To může snížit celkové náklady na kapitál a zlepšit finanční výkonnost společnosti.

 • cisla-5

  Vydání firemních dluhopisů může také zvýšit likviditu společnosti tím, že umožní investorům obchodovat s dluhopisy na sekundárním trhu. Tím se vytváří možnost pro investory, aby kdykoli prodali své dluhopisy, což může zvýšit atraktivitu investice.

 • cisla-6

  Celkově vydat firemní dluhopisy může být pro společnost strategickým krokem k zajištění finanční stability, diverzifikaci zdrojů financování a posílení důvěry investorů v dlouhodobou perspektivu podnikání.

 • cisla-7

  Stejně, jako můžete získat finance u banky, tak je můžete získat díky obchodním partnerům a službám spojených s propagací na našem Srovnávači dluhopisů.

Podnikatelský úvěr: Flexibilní možnost financování

Rostlinky rostoucí na mincích

Podnikatelský úvěr je tradičním a často využívaným způsobem financování pro podnikání. Lze o něj obvykle žádat u různých finančních institucí, včetně bank, nebankovních společností specializujících se na poskytování úvěrů pro podnikání nebo prostřednictvím online platforem poskytujících finanční služby pro podnikatele.

Zde jsou některé z možných míst, kde můžete žádat o podnikatelský úvěr:

 • Banky: Tradiční banky poskytují širokou škálu finančních produktů pro podnikatele, včetně podnikatelských úvěrů. Každá banka má vlastní podmínky získání takového úvěru a požadavky na dokumenty, které je potřeba při žádosti o úvěr doložit. Většina z nich na svých stránkách nabízí i jednoduchou kalkulačku, na které si můžete vypočítat splátky při konkrétní výši podnikatelského úvěru. Kontaktujte svou banku a informujte se o možnostech úvěru pro vaše podnikání.

 • Nebankovní instituce: Existují společnosti specializující se na poskytování úvěrů pro podnikání mimo tradiční bankovní sektor. Tyto instituce mohou mít flexibilnější podmínky a být tak vhodnější pro podnikatele se specifickými potřebami. Na druhou stranu je často nutné počítat s vyššími úroky, čímž se může úvěr ve finále hodně prodražit.

 • Online platformy: Existují online platformy, které umožňují podnikatelům žádat o podnikatelské úvěry online. Tyto platformy mohou nabízet rychlejší a jednodušší proces žádosti o úvěr a kratší proces jeho schválení. Stejně jako u nebankovních institucí zde ale většinou platí jednoduché pravidlo: čím rychlejší proces, tím vyšší úroky. Současně je zde vysoké riziko, že naletíte podvodníkům, kteří se za poskytovatele úvěru jen vydávají. Vyplatí se proto raději všechny informace ověřit dvakrát.

Podnikatelský úvěr: podmínky a proces získání

Pro získání podnikatelského úvěru je klíčové splnění určitých podmínek, včetně solidního obchodního plánu, dobré bonity a schopnosti zajistit splácení úvěru. Proces získání úvěru může být časově náročný a vyžaduje důkladné plánování a přípravu.

Jaké dokumenty je potřeba doložit při žádosti o podnikatelský úvěr?

Při žádosti o podnikatelský úvěr je obvykle potřeba doložit několik dokumentů, které poskytnou finanční instituci potřebné informace o vašem podnikání a finanční situaci. Jak už bylo řečeno, každá instituce má svá vlastní pravidla, proto uvádíme pouze obecný výčet typických dokumentů, které mohou být vyžadovány:

 • Obchodní plán: Detailní dokument popisující váš obchodní model, strategii růstu, plán finančního zajištění a další klíčové informace o vašem podnikání.

 • Finanční výkazy: Zahrnují přehled vašich příjmů a výdajů, ziskovost a cash flow vašeho podnikání. Typické finanční dokumenty zahrnují výkazy zisku a ztráty, bilance a cash flow statement.

 • Daňové přiznání: Kopie vašich daňových přiznání za poslední období, která poskytnou informace o vašich příjmech a daních placených vaší společností.

 • Doklady totožnosti: Obvykle se vyžaduje kopie občanského průkazu nebo pasu, aby se ověřila vaše totožnost.

 • Reference a doporučení: Některé finanční instituce mohou požadovat reference od vašich obchodních partnerů nebo doporučení od klientů.

 • Zástava: Pokud je úvěr zajištěn majetkem, může být vyžadováno předložení dokumentů potvrzujících vlastnictví zajištěného majetku a hodnotu zástavy.

Je důležité být připraven a předložit veškeré požadované dokumenty v souladu s požadavky finanční instituce, abyste měli co nejlepší šanci na schválení podnikatelského úvěru.

Potřesení businessmanů nad hromádkou peněz

Další možnosti financování rozvoje podnikání

Kromě podnikatelského úvěru a emise firemních dluhopisů existuje řada dalších možností financování, které mohou být pro podnikatele atraktivní. Představíme vám stručně několik dalších alternativních způsobů financování:

 • Investoři a venture kapitál: Pro mladé a inovativní společnosti může být atraktivním zdrojem financování investiční kapitál od soukromých investorů nebo venture kapitálových fondů. Tito investoři obvykle poskytují finanční prostředky výměnou za podíl nebo účast na budoucím růstu a zisku společnosti.

 • Crowdfunding: Stále populárnější způsob financování, který umožňuje podnikatelům získat finanční prostředky od širokého spektra lidí prostřednictvím online platforem. Tato forma financování může být vhodná pro projekty s širokým zájmem veřejnosti nebo pro společnosti hledající alternativní způsob získání kapitálu.

 • Subvence a dotace: V některých případech mohou společnosti získat finanční podporu prostřednictvím subvencí a dotací poskytovaných vládními nebo nevládními organizacemi. Tyto finanční prostředky mohou být určeny pro specifické účely, jako je výzkum a vývoj, inovace nebo podpora určitých odvětví.

 • Příspěvky od obchodních partnerů: Spolupráce s obchodními partnery může vést k možnosti získat finanční podporu nebo investice do rozvoje podnikání. Tato forma financování může být vhodná pro společnosti, které mají silné vztahy s externími partnery nebo dodavateli.

 • Samofinancování a reinvestice zisků: Pro některé společnosti může být atraktivní možností financování použití vlastních prostředků a reinvestice zisků do rozvoje podnikání. Tato strategie může snížit závislost na externích zdrojích financování a umožnit společnosti udržet kontrolu nad svou strategií a rozhodováním.

Lidé čekající na výsledky akcií

Další možné způsoby financování rozvoje společnosti

Existuje široká škála možností financování pro rozvoj podnikání, ať už se jedná o tradiční bankovní úvěry, emisi dluhopisů nebo alternativní způsoby jako zapojení investorů a obchodních partnerů, crowdfunding či dotace. Při rozhodování o vhodném způsobu financování je důležité zvážit specifické potřeby a cíle společnosti a vybrat strategii, která nejlépe odpovídá dané situaci a podnikatelskému plánu. Bez ohledu na volbu je klíčové důkladné plánování a příprava pro zajištění úspěšného financování a rozvoje společnosti.

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .