Srovnávač dluhopisů je nyní na nové doméně

1. Úvod

Naše webové stránky srovnavacdluhopisu.cz (dále jen „webové stránky“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Na našich webových stránkách užíváme i cookies třetích stran. Těmto třetím stranám však v žádném případě neposkytujeme žádné Vaše osobní údaje. V níže uvedeném dokumentu Vás informujeme o tom, za jakým účelem soubory cookies na naší webové stránce používáme.

 

2. Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou malé jednoduché soubory, které jsou odeslány spolu se stránkami této webové stránky a uloženy internetovým prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran v případě Vaší opakované návštěvy webové stránky.

 

3. Co jsou skripty?

Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na Vašem zařízení.

 

4. Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý neviditelný kus textu nebo obrázku na webové stránce,, který se používá ke sledování provozu na webové stránce. Za tímto účelem jsou různá data o Vás ukládána pomocí webových majáků.

 

5. Cookies

 

5.1 Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webové stránky fungují správně a že Vaše uživatelské preference zůstávají i při dalších návštěvách známé. Umístěním těchto funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace. Vzhledem k tomu, že jsou tyto cookies pro samotné fungování webové stránky nezbytné, jsou tyto cookies na webové stránce umístěny bez Vašeho souhlasu.

 

5.2 Statistické cookies

Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o tom, jak jsou webové stránky používány. Tyto soubory cookies můžeme využívat jen na základě Vašeho souhlasu.

 

5.3 Reklamní soubory cookies

Na této webové stránce používáme reklamní cookies, což nám umožňuje získat přehled o výsledcích kampaní probíhajících na webových stránkách. Díky umístění těchto cookies na webové stránce jste jako návštěvník webové stránky spojen s jedinečným ID. Podle Vašeho chování na webové stránce tak vytvoříme Váš profil. Reklamní cookies ovšem nebudou profilovat Vaše chování a zájmy pro zobrazování personalizovaných reklam. Tyto soubory cookies můžeme využívat jen na základě Vašeho souhlasu.

 

5.4 Marketingové/Sledovací cookies

Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které používáme k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na naší webové stránce nebo na několika webových stránkách pro podobné marketingové účely. Tyto soubory cookies můžeme využívat jen na základě Vašeho souhlasu.

 

6. Umístěné cookies Divi (Elegant Themes)

Funkční, nezbytně nutné Google Adsense Statistické (anonymní) GDPR Cookie Consent Funkční, nezbytně nutné Google Analytics Statistické (anonymní), Funkční, nezbytně nutné Smartsupp Funkční, nezbytně nutné Ostatní Funkční, nezbytně nutné

 

7. Souhlas

Při první návštěvě naší webové stránky se Vám ukáže vyskakovací okno s informacemi o tom, že tyto webové stránky používají cookies. Používání všech souborů cookies lze povolit tlačítkem „Přijmout vše“. Chcete-li svůj souhlas spravovat, lze tak učinit kliknutím na „Nastavení“. Toto vyskakovací okno je i po uložení Vašich preferencí i nadále aktivní na webových stránkách. Rozhodnete-li se souhlas s používáním cookies odvolat, změnit či následně udělit, můžete tak v tomto vyskakovacím okně jednoduše učinit. Používání cookies můžete zakázat i pomocí Vámi používaného prohlížeče, mějte ale prosím na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.  

 

8. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Soubory cookies můžete automaticky či ručně smazat v nastavení Vámi používaného internetového prohlížeče. V tomto nastavení lze taktéž nastavit blokování určitých souborů cookies. Vámi používaný internetový prohlížeč lze taktéž nastavit tak, aby Vás o každém uložení souborů cookies informoval. Veškeré další možnosti týkající se způsobu používání souborů cookies naleznete v Nápovědě Vašeho internetového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že naše webové stránky nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny druhy cookies. Pokud cookies smažete ve Vašem internetovém prohlížeči, budou soubory cookies znovu uloženy při Vaší další návštěvě webové stránky, pokud s tím ovšem udělíte souhlas.

 

9. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Klub investorů a traderů s.r.o.

Vinohradská 2396/184

130 00 PRAHA 3 Česká republika

Web: srovnavacdluhopisu.cz

E-mail: info@srovnavacdluhopisu.cz

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .