Domů

Dluhopis Středoevropská realitníEmitent: Středoevropská realitní s.r.o.

 • Datum splatnosti

  31. 3. 2029Nebo předčasně

 • Roční úrok

  8,60 %3M PRIBOR + 3 %

 • Výplata výnosů

  Čtvrtletně

 • Minimální investice

  50 000 Kč

Zainvestováno 14 %

3 650 000 Kč25 000 000 Kč

Důvody pro zakoupení investice

 • Pohyblivý výnos minimálně 6,5 % a maximálně 12 % ročně (ve výši úrokové sazby 3M PRIBOR + 3 % z jmenovité hodnoty dluhopisu ročně). Do 30. 9. 2024 tedy činí výnos 8,6 % ročně.
 • 100% zajištěná emise – hodnota nemovitostí, které budou předmětem zástavního práva, bude odpovídat jmenovité hodnotě upsaných a nesplacených dluhopisů v plné výši.
 • Možnost investovat již od 50 000 Kč.
 • Střednědobá investice se splatností 31. 3. 2029
 •  

Plánované využití peněz

 • Společnost vlastní zemědělskou usedlost s většími pozemky v obci Mokrá Lhota nedaleko města Benešov.
 • Záměrem je provést demolici současných budov a rozdělení pozemků na stavební parcely, čímž vzniknou pozemky pro 5 nových domů včetně komunikace a reziduálních nezastavitelných pozemků určených například pro zahradu.

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003560906
Datum emise
3. 4. 2024
Celkový objem
25 000 000 Kč
Výplata výnosů
Čtvrtletně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Společnost je členem investiční skupiny CFG, která více než 10 let investuje do nemovitostních aktiv.
Prospekt schválený ČNB
Ne
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S variabilním výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agentnení k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá čtvrtletně

Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Finanční výsledky

Bohužel informace o finančních výsledcích nemáme k dispozici.

Zprávy od emitenta Středoevropská realitní s.r.o.

Žádné zprávy od emitenta

Zajištění dluhopisů Středoevropská realitní

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Nemovitosti

Agent pro zajištění

Ručitelské prohlášení majitele

O společnosti Středoevropská realitní s.r.o.dluhopis Středoevropská realitní

Společnost Středoevropská realitní s.r.o. podniká v oblasti nemovitostního trhu od ledna roku 2022 a je vlastněna a plně kontrolována společností CFG Real Estate s.r.o., která byla založena v roce 2014 a specializuje se na obchod s nemovitostmi a investičními celky.

Registrovaný názevStředoevropská realitní s.r.o.
Datum vzniku4. 1. 2022
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
IČO14112779
Typ podnikáníL - Činnosti v oblasti nemovitostí

Skóre dle metodiky MF ČRdluhopis Středoevropská realitní

Investice s vyšším rizikemDluhopisy se skóre 4-7 by měl zvažovat investor, který společnost velmi dobře zná

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.
Skóring provedený dne 17. 4. 2024 z účetních podkladů společnosti za rok 2023.

Vzorový příklad investice

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností za 4 roky a 9 měsíců.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde výnos odpovídající aktuální hodnotě PRIBOR 3M navýšený o 3,0 % (podléhá 15% zdanění*, které za Vás provede emitent).
 • V průběhu investice máte možnost dluhopisy předčasně odprodat a získat tak celou nebo část své investice zpět. Přesná pravidla si můžete zjistit v Emisních podmínkách.
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, za 4 roky a 9 měsíců Vám emitent automaticky vyplatí zpět zainvestovaných 100 000 Kč.
*Další informace o zdanění

Tato prezentace obsahuje reklamní sdělení emitenta

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .