Domů

Dluhopis ORKA PROJECT FINANCING XII/2027Emitent: Orka Project Financing, a.s.

Významná mezinárodní fintechová společnost působící zejména v České republice, Velké Británii a na Islandu.

 • Datum splatnosti

  31. 12. 2027Nebo předčasně

 • Roční úrok

  11,50 %

 • Výplata výnosů

  Čtvrtletně

 • Minimální investice

  10 000 Kč

Zainvestováno 85 %

20 400 000 Kč24 000 000 Kč

Důvody pro zakoupení investice

 • Atraktivní fixní výnos 11,5 % p. a. s pravidelnou kvartální výplatou výnosů.
 • Společnost má silnou kapitálovou strukturu a zkušený mezinárodní management.
 • Velmi kvalitně zajištěná emise, kde zajištění přesahuje hodnotu emise.
 • Dynamické a atraktivní odvětví fintech technologií s obrovským potenciálem k růstu.
 • Společnost má řadu významných obchodních partnerů a spolupracujících subjektů a investorů.

Fintech společnosti zažívají posledních 10 let opravdový boom po celém světě. Vstup mobilních technologií do oblasti financí přinesl revoluční inovace a postupné vytěsňování do té doby tradičních obchodních modelů novými řešeními. Velké bankovní instituce již nejsou nositeli změn ve finančním světě. Schopnost inovovat, zapojovat nejnovější technologie a přizpůsobovat služby moderním trendům dnes mají především fintech společnosti. Společnost Orka Ventures má ambice a předpoklady mezi nimi vynikat.

Plánované využití peněz

Peníze vybrané emisí dluhopisů budou využity na financování rozvoje aktivit skupiny, a to zejména na vývoj fintech aplikací, dále na nákup nemovitostí a nákup pohledávek. Díky zamýšlenému využití finančních prostředků z emise dojde k navýšení aktiv společnosti a tím i ke zvýšení zajištění investovaných prostředků.

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003557175
Datum emise
15. 12. 2023
Celkový objem
24 000 000 Kč
Výplata výnosů
Čtvrtletně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Financování rozvoje aktivit skupiny, vývoj fintech aplikací, nákup nemovitostí a nákup pohledávek.
Prospekt schválený ČNB
Ano
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agentnení k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá čtvrtletně

Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Finanční výsledky

20222023Meziročně
Tržby3,3 mil Kč7,1 mil Kč+ 112,26 %
Výsledek hospodaření (před zdaněním)-489 tis Kč66 tis Kč+ 113,5 %
Aktiva40,7 mil Kč62,3 mil Kč+ 53,05 %
Vlastní kapitál1 mil Kč1,1 mil Kč+ 6,58 %

Zprávy od emitenta Orka Project Financing, a.s.

Žádné zprávy od emitenta

Zajištění dluhopisů ORKA PROJECT FINANCING XII/2027

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Agent pro zajištění

Ručitelské prohlášení majitele

Ručitelské prohlášení právnické osoby

Movitosti

Notářský zápis

O společnosti Orka Project Financing, a.s.dluhopis ORKA PROJECT FINANCING XII/2027

Společnost Orka Project Financing, a.s. byla založena za účelem financování aktivit významné mezinárodní fintechové skupiny Orka Ventures působící zejména v České republice, Velké Británii a na Islandu, a to již od roku 2017. Mezi hlavní aktivity skupiny patří tvorba a řízení fintech společností, a to zejména na území severní Evropy. Mezi další aktivity skupiny patří nákup nemovitostí a podnikání na pohledávkovém trhu. 

Registrovaný názevOrka Project Financing, a.s.
Datum vzniku25. 6. 2020
Právní formaAkciová společnost
IČO09278788
Typ podnikáníG - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Skóre dle metodiky MF ČRdluhopis ORKA PROJECT FINANCING XII/2027

Investice s vyšším rizikemDluhopisy se skóre 4-7 by měl zvažovat investor, který společnost velmi dobře zná

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.
Skóring provedený dne 22. 1. 2024 z účetních podkladů společnosti za rok 2022.

Vzorový příklad investice

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 20 000 Kč a s celkovou splatností za 3 roky a 6 měsíců.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 489 Kč (po 15% zdanění*, které za Vás provede emitent).
 • V průběhu investice máte možnost dluhopisy předčasně odprodat a získat tak celou nebo část své investice zpět. Přesná pravidla si můžete zjistit v Emisních podmínkách.
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, za 3 roky a 6 měsíců Vám emitent automaticky vyplatí zpět zainvestovaných 20 000 Kč.
 • Celkově realizujete čistý zisk za 3 roky a 6 měsíců 6 914 Kč (po zdanění 15 %*).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.
*Další informace o zdanění

Tato prezentace obsahuje reklamní sdělení emitenta

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .