Domů

Dluhopis ČSB LVA 12 % p.a. protiinflačníEmitent: ČSB LVA s.r.o.

 • Datum splatnosti

  29. 2. 2028Nebo předčasně

 • Roční úrok

  12,00 %

 • Výplata výnosů

  Měsíčně

 • Minimální investice

  500 000 Kč

Zainvestováno 0 %

0 Kč10 500 000 Kč

Důvody pro zakoupení investice

 • Atraktivní výnos 12 % p. a. s pravidelnou měsíční výplatou výnosů.
 • K emisi náleží proti-inflační bonus vyplácený každý rok. Tento bonus je o to vyšší, čím vyšší bude inflace*.
 • Aktiva společnosti vysoce přesahují závazky společnosti.
 • Prostředky budou použity na nákup pozemků k developerskému projektu, čímž se ještě více zvýší aktiva společnosti a tím i zajištění investice.
 • Společnost je součástí silného holdingu s více než 12 lety zkušeností a řadou úspěšných projektů.

*Nad rámec Výnosu bude Vlastníkům dluhopisů jednorázově na roční bázi vyplácen tzv. Bonusový výnos, a to vždy do 28. 2. kalendářního roku, počínaje kalendářním rokem 2024. Bonusový výnos však bude vyplacen Vlastníkům dluhopisů pouze v případě, že roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněná ČSU přesáhne procentuální výši Výnosu. Bonusový výnos bude pro tento případ činit částku vypočtenou dle následujícího vzorce:

Bonusový výnos = (Inflace – Výnos) x 0,01 x jmenovitá hodnota Dluhopisu.

Plánované využití peněz

 • Finanční prostředky z emise budou využity na vykoupení pozemků v Lednicko valtickém areálu, které slouží k hromadné rekreaci. Následně bude projekt doveden do územního rozhodnutí a bude realizován investiční developerský projekt zahrnující výstavbu největšího jihomoravského apartmánového a wellness komplexu s vlastním jezerem, k dispozici bude i nedaleká pláž u rybníka. Strategií společnosti není ani dlouhodobá držba ani realizace výstavby – eliminuje tak rizika spojená s řízením stavebních projektů, kolísáním cen materiálů, výpadku v dodavatelských řetězcích, hledáním nových nájemců, správou nemovitosti a mnoho dalších. Cílem je realizovat vysoký zisk v co nejkratším čase při maximálním zajištění.

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003548737
Datum emise
7. 2. 2023
Celkový objem
10 500 000 Kč
Výplata výnosů
Měsíčně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Výkup pozemků v Lednicko valtickém areálu pro realizaci developerského projektu
Prospekt schválený ČNB
Ne
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agentnení k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá měsíčně

Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Finanční výsledky

Bohužel informace o finančních výsledcích nemáme k dispozici.

Zprávy od emitenta ČSB LVA s.r.o.

Žádné zprávy od emitenta

Dokumenty

Zajištění dluhopisů ČSB LVA 12 % p.a. protiinflační

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Agent pro zajištění

Ručitelské prohlášení právnické osoby

O společnosti ČSB LVA s.r.o.dluhopis ČSB LVA 12 % p.a. protiinflační

Registrovaný názevČSB LVA s.r.o.
Datum vzniku9. 12. 2022
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
IČO17816297
Typ podnikáníF - Stavebnictví

Skóre dle metodiky MF ČRdluhopis ČSB LVA 12 % p.a. protiinflační

Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.
Skóring provedený dne 24. 4. 2023 .

Vzorový příklad investice

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 1 000 000 Kč a s celkovou splatností za 3 roky a 8 měsíců.
 • Každý měsíc Vám na běžný účet automaticky přijde 8 500 Kč (po 15% zdanění*, které za Vás provede emitent).
 • V průběhu investice máte možnost dluhopisy předčasně odprodat a získat tak celou nebo část své investice zpět. Přesná pravidla si můžete zjistit v Emisních podmínkách.
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, za 3 roky a 8 měsíců Vám emitent automaticky vyplatí zpět zainvestovaných 1 000 000 Kč.
 • Celkově realizujete čistý zisk za 3 roky a 8 měsíců 377 683 Kč (po zdanění 15 %*).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.
*Další informace o zdanění

Tato prezentace obsahuje reklamní sdělení emitenta

Připravujeme bližší informace o dluhopisu

Máme vám dát vědět, až bude stránka připravená? Zanechte nám svůj e-mail a brzy se vám ozveme.

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .