Domů

Dluhopis Holdingtex VIII/2026Emitent: Holdingtex a.s.

 • Datum splatnosti

  31. 8. 2026Nebo předčasně

 • Roční úrok

  8,50 %VARIABILNÍ

 • Výplata výnosů

  Čtvrtletně

 • Minimální investice

  50 000 Kč

Zainvestováno 7 %

7 050 000 Kč100 000 000 Kč

Důvody pro zakoupení investice

 • Atraktivní výnos 8.5 % p. a. s pravidelnou čtvrtletní výplatou výnosů. Výnos dluhopisů je pohyblivý a odvíjí se od výše inflace vyhlašované ČSU. Minimální možný výnos je 7,3 %, maximální výnos je 8,5 %.
 • Společnost RETEX a.s. má více než 70 letou historií v oblasti výroby netkaných textilií.
 • Podpora životního prostředí – lídr v oblasti cirkulární ekonomiky.
 • Dobré skóre emise dle MFČR – 9,5 bodu
 • Skupina Holdingtex a.s. má skvělé ekonomické úkazatele – obrat více než 671 mil. Kč.

Společnost RETEX je dlouhodobě ziskovou a stabilní firmou s rostoucím obratem. Vyrábí produkty s vysokou přidanou hodnotou z recyklovaných materiálů. Je tuzemským lídrem v oblasti cirkulární ekonomiky. V posledních letech prošel RETEX výraznou proměnou. Z firmy, která byla dodavatelem především pro známé značky z oblasti auto průmyslu, se stala společnost, která své pole působnosti rozšířila také o řadu dalších perspektivních oborů. Díky úspěchům v oblasti exportu se výrobky RETEXu používají po celém světě, a to při mnoha činnostech, včetně extrémních podmínek. Firma je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Společně s českými i zahraničními univerzitami a výzkumnými pracovišti klade RETEX důraz na výzkum a vývoj vyspělých materiálů. Společnost také drží řadu patentů, které chrání její produkty u nás i ve světě.

Plánované využití peněz

 • Dalšího rozvoje úspěšné technologické společnosti RETEX a.s.
 • Zvýšení výrobních kapacit

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003543738
Datum emise
9. 9. 2022
Celkový objem
100 000 000 Kč
Výplata výnosů
Čtvrtletně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Vnitropodnikové financování společností ve Skupině Emitenta
Prospekt schválený ČNB
Ano
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S variabilním výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agentnení k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá čtvrtletně

Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Finanční výsledky

20212022Meziročně
Tržby-
-
-
Výsledek hospodaření (před zdaněním)-725 tis Kč-
-
Aktiva183,8 mil Kč-
-
Vlastní kapitál36,3 mil Kč-
-

Zprávy od emitenta Holdingtex a.s.

Žádné zprávy od emitenta

Zajištění dluhopisů Holdingtex VIII/2026

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Movitosti

Agent pro zajištění

O společnosti Holdingtex a.s.dluhopis Holdingtex VIII/2026

Registrovaný názevHoldingtex a.s.
Datum vzniku5. 5. 2011
Právní formaAkciová společnost
IČO29278007
Typ podnikáníL - Činnosti v oblasti nemovitostí

Skóre dle metodiky MF ČRdluhopis Holdingtex VIII/2026

Investice se středním rizikemU dluhopisů se skóre 7,5-11 bude společnost pravděpodobně schopná vyplácet úroky i nominální hodnotu

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.
Skóring provedený dne 21. 9. 2022 z účetních podkladů společnosti za rok 2021.

Vzorový příklad investice

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností za 2 roky a 4 měsíce.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 1 807 Kč (po 15% zdanění*, které za Vás provede emitent).
 • V průběhu investice máte možnost dluhopisy předčasně odprodat a získat tak celou nebo část své investice zpět. Přesná pravidla si můžete zjistit v Emisních podmínkách.
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, za 2 roky a 4 měsíce Vám emitent automaticky vyplatí zpět zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete čistý zisk za 2 roky a 4 měsíce 17 180 Kč (po zdanění 15 %*).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.
*Další informace o zdanění

Tato prezentace obsahuje reklamní sdělení emitenta

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .