Domů

Dluhopis RL DEVELOPMENT I VII/2026Emitent: RL development I s.r.o.

Real Luxembourg je ryze česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej.

 • Datum splatnosti

  31. 7. 2026Nebo předčasně

 • Roční úrok

  11,00 %

 • Výplata výnosů

  Čtvrtletně

 • Minimální investice

  50 000 Kč

Zainvestováno 100 %

10 000 000 Kč10 000 000 Kč

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003542862
Datum emise
21. 7. 2022
Celkový objem
10 000 000 Kč
Výplata výnosů
Čtvrtletně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
na nákup nových nemovitostí v rámci hlavní podnikatelské činnosti emitenta.
Prospekt schválený ČNB
Ne
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agentAK Vinohradská

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá čtvrtletně

Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Finanční výsledky

20212022Meziročně
Tržby26 tis Kč10,3 mil Kč+ 39 438,46 %
Výsledek hospodaření (před zdaněním)-538 tis Kč-514 tis Kč+ 4,46 %
Aktiva7,7 mil Kč32,5 mil Kč+ 323,5 %
Vlastní kapitál-339 tis Kč47 tis Kč+ 113,86 %

Zprávy od emitenta RL development I s.r.o.

Žádné zprávy od emitenta

Dokumenty

Zajištění dluhopisů RL DEVELOPMENT I VII/2026

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Agent pro zajištění

Nemovitosti

Ručitelské prohlášení majitele

Ručitelské prohlášení právnické osoby

Notářský zápis

O společnosti RL development I s.r.o.dluhopis RL DEVELOPMENT I VII/2026

Emitent RL development I s. r. o. spadá pod mateřskou společnost Real Luxembourg a. s., která je ryze českou společností specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej. Společnost je schopna zrealizovat také výkup problematických nemovitostí, u kterých je třeba vyplatit exekuce, hypotéku, majetkové vyrovnání v rámci rozvodového řízení manželů či dluhy vzniklé v rámci dědického řízení apod.** Dluhopis RL DEVELOPMENT I VII/2026** slouží k získání finančních prostředků na nákup nových nemovitostí v rámci hlavní činnosti emitenta a má několikanásobné zajištění jak nemovitostmi, tak agentem pro zajištění nebo ručitelským prohlášením.

Registrovaný názevRL development I s.r.o.
Datum vzniku11. 12. 2020
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
IČO09744428
Typ podnikáníG - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Skóre dle metodiky MF ČRdluhopis RL DEVELOPMENT I VII/2026

Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.
Skóring provedený dne 18. 8. 2022 .

Vzorový příklad investice

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 100 000 Kč a s celkovou splatností za 2 roky a 3 měsíce.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 2 338 Kč (po 15% zdanění*, které za Vás provede emitent).
 • V průběhu investice máte možnost dluhopisy předčasně odprodat a získat tak celou nebo část své investice zpět. Přesná pravidla si můžete zjistit v Emisních podmínkách.
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, za 2 roky a 3 měsíce Vám emitent automaticky vyplatí zpět zainvestovaných 100 000 Kč.
 • Celkově realizujete čistý zisk za 2 roky a 3 měsíce 21 454 Kč (po zdanění 15 %*).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.
*Další informace o zdanění

Tato prezentace obsahuje reklamní sdělení emitenta

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .