Srovnávač dluhopisů je nyní na nové doméně
Domů

Dluhopis FAETON I-2026Emitent: FAETON s.r.o.

Producent ořechů, sušeného ovoce, snacku a medu. Dodává pro potravinářské giganty Madeta, Odkolek, Penam či Zeelandia.

 • Datum splatnosti

  28. 2. 2026Nebo předčasně

 • Roční úrok

  12,00 %

 • Výplata výnosů

  Čtvrtletně

 • Minimální investice

  25 000 Kč

Zainvestováno 100 %

10 000 000 Kč10 000 000 Kč

Důvody pro zakoupení investice

 • Atraktivní výnos 12 % p. a. s pravidelnou čtvrtletní výplatou výnosů. (Původní výše výnosu byla stanovena na 8,2 % p. a.. Emitent však vyhlásil protinflační bonus ve výši 3,8 % p. a., který mohou získat investoři, kteří zakoupí dluhopisy v období od 27. 4. 2023 až do 31. 5. 2023).
 • Společnost s více než 20 letou historií v oblasti potravinářského průmyslu
 • Stabilní dodavatel nadnárodních společností v ČR i po celé Evropě – Penam, Madeta, Odkolek, Zott, PFAHNL ad.
 • Majitel společnosti ručí za závazky svým osobním majetkem skrz ručitelské prohlášení.
 • Stabilní nárůst obratu a zisků společnosti každý rok – vize pro tento rok je nárůst o minimálně 25 %.

Podle nezávislé poradenské společnosti je jedním z klíčových ukazatelů stability společnosti délka její historie a ekosystém odběratelů a obchodních partnerů. Historie společnosti FAETON s. r. o. je delší než 20 let a kmen stálých zákazníků společnosti čítá více než 300 podniků z celé Evropy. To dodává investici do společnosti FAETON s. r. o. stabilitu a bezpečnost.

Plánované využití peněz

 • Navýšení výrobní kapacity provozu pro zajištění odbytu výrobků nově nasmlouvaných kontraktů
 • Nákup surovin a skladových zásob

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003537631
Datum emise
24. 1. 2022
Celkový objem
10 000 000 Kč
Výplata výnosů
Čtvrtletně
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Navýšení výrobní kapacity provozu a nákup surovin
Prospekt schválený ČNB
Ne
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Listinný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na řad
Rating
není k dispozici
Upisovací agentnení k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá čtvrtletně

Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Finanční výsledky

20212022Meziročně
Tržby62,1 mil Kč53,5 mil Kč- 13,75 %
Výsledek hospodaření (před zdaněním)-1,6 mil Kč201 tis Kč+ 112,84 %
Aktiva28,8 mil Kč32,5 mil Kč+ 12,82 %
Vlastní kapitál1,5 mil Kč1,6 mil Kč+ 12,22 %

Zprávy od emitenta FAETON s.r.o.

Žádné zprávy od emitenta

Zajištění dluhopisů FAETON I-2026

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Ručitelské prohlášení majitele

O společnosti FAETON s.r.o.dluhopis FAETON I-2026

Společnost Faeton s. r. o. je již přes 20 let významným producentem ořechů, sušeného ovoce, snacku a medu. Mezi jeho pravidelné odběratele patří také potravinářští giganti Madeta, Odkolek nebo Penam, díky čemuž má společnost každoročně stabilní nárůst obratu a zisku. Dluhopis FAETON I-2026 byl vydaný za účelem získání dostatečných finančních prostředků na navýšení výrobní kapacity provozu pro zajištění odbytu výrobků nově nasmlouvaných kontraktů a na nákup surovin. Dluhopis nabízí pevný výnos 10,5 % ročně a je zajištěným ručitelským prohlášením majitele.

Registrovaný názevFAETON s.r.o.
Datum vzniku11. 10. 2000
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
IČO26204509
Typ podnikáníL - Činnosti v oblasti nemovitostí

Skóre dle metodiky MF ČRdluhopis FAETON I-2026

Investice s vyšším rizikemDluhopisy se skóre 4-7 by měl zvažovat investor, který společnost velmi dobře zná

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.
Skóring provedený dne 20. 7. 2023 z účetních podkladů společnosti za rok 2022.

Vzorový příklad investice

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 50 000 Kč a s celkovou splatností za 1 rok a 9 měsíců.
 • Každé 3 měsíce Vám na běžný účet automaticky přijde 1 275 Kč (po 15% zdanění*, které za Vás provede emitent).
 • V průběhu investice máte možnost dluhopisy předčasně odprodat a získat tak celou nebo část své investice zpět. Přesná pravidla si můžete zjistit v Emisních podmínkách.
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, za 1 rok a 9 měsíců Vám emitent automaticky vyplatí zpět zainvestovaných 50 000 Kč.
 • Celkově realizujete čistý zisk za 1 rok a 9 měsíců 8 996 Kč (po zdanění 15 %*).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.
*Další informace o zdanění

Tato prezentace obsahuje reklamní sdělení emitenta

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .