Domů

Dluhopis Green Warranty Bond IVEmitent: SOLEK Czech Services s.r.o.

Jste emitentem tohoto dluhopisu?Přidat foto nebo video
 • Datum splatnosti

  15. 2. 2025Nebo předčasně

 • Roční úrok

  7,25 %

 • Výplata výnosů

  Jednorázově

 • Minimální investice

  10 000 Kč

Zainvestováno

Nemáme informace o aktuálním počtu investorů.

Plánované využití peněz

Z dostupných informací jsme nedokázali zjistit, jakým způsobem bude emitent peníze investovat.

Souhrn informací o dluhopisu

ISIN
CZ0003556995
Datum emise
15. 1. 2024
Celkový objem
32 000 000 Kč
Výplata výnosů
Jednorázově
Předčasné splacení
Ano
Účel emise
Financování kolaterálu pro vystavování bankovních záruk (typicky tzv. Boleta de Garantía), akreditivů nebo podobných nástrojů zajišťujících záruční smluvní odpovědnost Emitenta nebo jeho dceřiných společností za vady postaveného fotovoltaického
Prospekt schválený ČNB
Ano
Druh dluhopisu
Podnikový dluhopis
Výnos dluhopisu
S pevným výnosem
Podoba dluhopisu
Zaknihovaný cenný papír
Forma dluhopisu
Cenný papír na jméno
Rating
není k dispozici
Upisovací agentnení k dispozici

Přehled výplaty úrokůvýplata probíhá jednorázově

Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.

Finanční výsledky

20212022Meziročně
Tržby1,8 mld Kč1,7 mld Kč- 3,68 %
Výsledek hospodaření (před zdaněním)159,4 mil Kč26,8 mil Kč- 83,17 %
Aktiva1,3 mld Kč2,1 mld Kč+ 57,86 %
Vlastní kapitál261,2 mil Kč262,6 mil Kč+ 0,54 %

Zprávy od emitenta SOLEK Czech Services s.r.o.

Žádné zprávy od emitenta

Dokumenty

Zajištění dluhopisů Green Warranty Bond IV

Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:

Agent pro zajištění

Movitosti

Ručitelské prohlášení právnické osoby

O společnosti SOLEK Czech Services s.r.o.dluhopis Green Warranty Bond IV

Společnost SOLEK Czech Services s.r.o., se sídlem v Praze, je součástí chilské skupiny Solek, která se věnuje vývoji, výstavbě a provozu fotovoltaických projektů. Jednateli společnosti jsou Zdeněk Sobotka, ml. a Ing. Petr Sedláček. Firma je stoprocentně vlastněna společností Solek Desarrollos SpA se sídlem v Chile. Jejími dalšími dceřinými společnostmi působícími po celém světě v oblasti obnovitelných zdrojů jsou například česká SOLEK SERVICES HOLDING SE, která má největší podíl v SOLEK Energy Power Solutions, s.r.o., či francouzská SOLEK FRANCE SERVICES.
Registrovaný názevSOLEK Czech Services s.r.o.
Datum vzniku12. 10. 2009
Právní formaSpolečnost s ručením omezeným
IČO28973577
Typ podnikáníM - Profesní, vědecké a technické činnosti

Skóre dle metodiky MF ČRdluhopis Green Warranty Bond IV

Investice se středním rizikemU dluhopisů se skóre 7,5-11 bude společnost pravděpodobně schopná vyplácet úroky i nominální hodnotu

Skóre rizikovosti je rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů. Čím vyšší skóre, tím menší riziko a naopak. Zatímco firemní dluhopisy běžně dosahují skóre 0 - 15 bodů, skóre 15,5 - 19 mají státní dluhopisy.
Skóring provedený dne 2. 1. 2024 z účetních podkladů společnosti za rok 2021.

Vzorový příklad investice

 • Koupíte si například 2 dluhopisy o celkové hodnotě 20 000 Kč a s celkovou splatností za 7 měsíců.
 • Jednorázově Vám na běžný účet automaticky přijde 0 Kč (po 15% zdanění*, které za Vás provede emitent).
 • V průběhu investice máte možnost dluhopisy předčasně odprodat a získat tak celou nebo část své investice zpět. Přesná pravidla si můžete zjistit v Emisních podmínkách.
 • Pakliže nevyužijete možnosti předčasného odprodeje, za 7 měsíců Vám emitent automaticky vyplatí zpět zainvestovaných 20 000 Kč.
 • Celkově realizujete čistý zisk za 7 měsíců 816 Kč (po zdanění 15 %*).
 • Spočítejte si do detailu, kolik byste mohli vydělat investicí do tohoto dluhopisu v přiložené kalkulačce.
*Další informace o zdanění

Tato prezentace obsahuje reklamní sdělení emitenta

Proč Srovnávač dluhopisů

 • Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

  Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů

 • Porovnání podle výnosu nebo zajištění

  Porovnání podle výnosu nebo zajištění

 • Vše v kostce pro laiky i zkušené

  Vše v kostce pro laiky i zkušené

 • Bez poplatků pro investory

  Bez poplatků pro investory

Napsali o nás

Czech Crunch
Finloard
Finmag
Seznam Zprávy
Peníze.cz

Neváhejte a napište nám

V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny

Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184 130 00 PRAHA 3 - Vinohrady IČ: 241 61 179 Společnost vedená pod spisovou značkou C 184304 u Městského soudu v Praze

Provozovatelem Srovnávače je společnost Klub investorů a traderů s.r.o., IČO 24161179, sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00, Praha 3 (dále jen „Společnost“). Společnost v rámci Srovnávače uveřejňuje a srovnává informace o dluhopisech, které jsou veřejně dostupné nebo které emitenti těchto dluhopisů sami Společnosti sdělí. Uveřejnění dluhopisu emitenta na Srovnávači nelze v žádném případě vykládat jako investiční doporučení ke koupi dluhopisu, ani jakékoliv hodnocením finančního stavu emitenta, predikcí budoucího vývoje činnosti emitenta či hodnocení vhodnosti či výhodnosti investice pro konkrétního zájemce o dluhopis. Společnost důrazně doporučuje uživatelům, aby informace o emitentech a dluhopisech považovali pouze za informativní a aby veškeré inzerované emitenty a dluhopisy důkladně prověřili, např. za asistence nezávislých odborných investičních, ekonomických či právních poradců. Společnost nenese odpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost a zákonnost. Na základě objektivních informací Společnost přiděluje jednotlivým dluhopisům skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Dle této metodiky je na základě dosaženého skóre dluhopis zařazen do rizikové kategorie dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky. Společnost postupuje při vyhodnocení skóre dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky s maximální možnou péči, přesto však neodpovídá za výsledek provedeného hodnocení. Výsledek provedeného hodnocení není v žádném případě investičním doporučením ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Metodika dle Scorecardu korporátních dluhopisů 2.0 vydaného Ministerstvem financí České republiky není závazným právním předpisem a Společnost není ratingovou agenturou. Společnost pouze dle této metodiky vyhodnocuje veřejně dostupné dluhopisy a usnadňuje orientaci uživatelům Srovnávače. Společnost tak upozorňuje všechny uživatele, že neposkytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ani zprostředkování této investiční služby, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů či umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádnou jinou investiční službu ve smyslu ZPKT a nezastává ani žádnou další roli dle tohoto zákona (burza cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému apod.). Každý uživatel Srovnávače je povinen se seznámit s podmínkami užívání Srovnávače. Každý investor do korporátních dluhopisů si musí být vědom toho, že investice do dluhopisů sebou nese též riziko ztráty investovaných prostředků a riziko nedosažení zisku. Jakýkoliv historický výnos není zárukou výnosů budoucích, ty závisí především na budoucím vývoji emitenta a jeho podnikání. V souvislosti s tímto rizikem Společnost doporučuje, aby se každý uživatel Srovnávače seznámil se sdělením České národní banky, které je určeno pro investory do korporátních dluhopisů: https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html .